Mi is a Rotary?
A Rotary egy ideál, amely abban áll, hogy azonos felfogású személyek azon céllal képeznek egy közösséget, hogy a magán és hivatali életükben gyakorolt magas etikai elveiket a társadalom mind szélesebb körében érvényesítsék. Ezen elveket legtömörebben a Rotary „négy kérdés próbája” fejezi ki. Ez egy sablon, amely alapján mindenki megvizsgálhatja saját személyiségét és eldöntheti megfelel e a Rotary elveknek:
Igaz-e?
Tisztességes-e minden érintett számára?
Elősegíti-e a barátságot és a jóakaratot?
Javát szolgálja-e minden érintettnek?
A több, mint 100 éves múlt bizonyította, hogy a Rotary képes e célt szolgálni és egyben kialakította azon irányelveket, követelményeket, célkitűzéseket és szervezeti formát amely optimálisan egyesíti a tagok egyéni szükségleteit a társadalom szolgálatával. Ezeket a következőkben lehet összefoglalni:
A mi Pécsi Rotary Clubunk azt mondja ki, hogy kettőnél több nemleges szavazat esetén nem kerülhet felvételre a javasolt személy. A mi történetünkben 18 év alatt egyetlen egyszer fordult elő. A felvételi ajánlásokat úgy kell előkészíteni, hogy ilyen eset lehetőleg ne forduljon elő. Külön 2-3 fős felvételi bizottságot is lehet létrehozni.
Mégis ki kell emelnem az elnök meghatározó szerepét. Ugyanis az elnök személyiség tenni akarása, ambíciója, hogy tegyen valami meghatározót. A Club aktivitása, nagy mértékben függ az elnök személyétől, lehet élményekkel teli év és vonatkozik mind szociális programokra, mind az eseményekre.
Szervezhet nagyon jó előadásokat, kirándulásokat stb., vagy eltelhet úgy egy év, hogy jól meg elvagyunk magunkban. Természetesen az elnök nem nélkülözhet a közvetlen segítőinek, titkár, alelnök, pénzügyi és gazdasági felügyelő, sőt ha jó elnök akar lenni, az egész klub aktivitására kell, hogy támaszkodjon.
A már öreg kluboknak pl. mint a miénk, már meg vannak a hagyományos programjai, keretei, amit tovább kell vinni. Nálunk ilyen az új évi koncert, a bál teszi ki bevételi forrásaink javát, ami szociális és programjainkra fordítunk. Az elnöki és titkári munka megtiszteltetés, de egy nagyon nagy munka is. Emlékszem 1997-98-ban én voltam az elnök. Megünnepeltük első alapításunk 70. évfordulóját, amelyen 6 országból 16 Club volt ott. Ezt annak köszönhetem, hogy legtöbb helyre személyesen mentem el meghívni a Clubot. Fárasztó, de egy életre szóló élményt adott nekem ez az év. Még miért jó ez a rotáció? Nem telepszik rá egy személyiség hosszú éveken keresztül a Clubra. Ismerünk olyan civil Clubot, ahol már 15 éve ugyanaz az elnök.


» ABLAK BEZÁRÁSA «