2020. január 26., vasárnap - Vanda, Paula
A Rotary barátság
A Rotary legfeltűnőbb jellemzője, hogy ha akárhol a világon két rotary tag találkozik, akkor olyan bizalommal fordulnak egymáshoz, mintha évtizedek óta ismernék egymást. Ennek alapja, hogy egy rotary tagnak sem jutna eszébe valakit klubjába felvételre ajánlani, ha az illető múltját, jelenét, családját is beleértve, nem ismeri.
A rotaryak nem klubtársak, hanem barátok és a barátság nemcsak a klubtalálkozókon nyilvánul meg, hanem a privát és családi életben is. A rendszeresen szervezett hölgy és ifjúsági programok is ezt a célt szolgálják.

A Rotary érett személyek közössége. Igen ritka, hogy valakit 30. évének betöltése előtt ér a felvétel megtiszteltetése. A megállapodott, példaszerű családi élet és az ez irányban is megnyilvánuló felelősségérzet természetszerű jellemzői a Rotary tagoknak.

Itt had mondjam el két élményemet.
Öcsém, akit 30 éves korában egyetemi tanárnak hívtak meg az ausztriai Leobenbe – és ott RC tagnak is ajánlottak – azt mondta: „ tudod az a nagyszerű a Rotary-ban, hogy felnőtt korban akár idős korban találsz új barátokat. Ugyanis a barátságok gyermek és ifjúkorban köttetnek.” Azt vettem észre, hogy a mi Clubunkat is szívesen találják meg egyetemi tanárok, akik más városból kerültek Pécsre, pl: Dóczi Tamás akadémikus vagy Kalmár Nagy Karcsi barátunk is.

A másik ezzel kapcsolatos élményem, amikor 1978-1979-ben elnök voltam, rendkívül sok emberrel találkoztam. Így Edgar Piszkernik kormányzónkkal, aki természetesen osztrák volt, hiszen mi, egészen 2007-ig az osztrák dominanciájú 1910-es disztrikthez tartoztunk. Ő mondta, amikor azt kérdeztem, hogy egy RC életében mi a fontosabb a szociális segítségnyújtás vagy a barátság. Azt válaszolta, hogy a barátság az első, mert csak baráti társaságban lehet jó közös célokat megvalósítani.

A barátsággal kapcsolatban egy legenda kering Rotary-s berkekben.
Egy Rotary-s elutazik Ausztráliába és egy számára ismeretlen rotarystához elmegy, azonban ő éppen elindulni készül otthonról. Erre odaadja neki lakása kulcsát, és annyit mond: „Tessék, itt van, lakj a házamba.”
Nyomtatóbarát verzió