A Rotary és az ifjúság
Az ifjúsággal való foglalkozás legyen mindenkinek szívügye, aki a Rotaryt komolyan veszi.
A nemzetközi szervezet ösztöndíjakat ad, szervezi a 16-24 év közötti fiatalok egyéves kontinensek közötti cseréjét, nyári csereprogramokat és nemzetközi szemináriumokat rendez, kisebb részben a Rotary tagok gyerekeinek, nagyobb részben az arra legérdemesebb, legtehetségesebb ifjaknak, mégpedig lányoknak és fiúknak egyenlő arányban.
 
Az alapvető cél az ifjúság számára nemzetközi kapcsolatokat teremteni, megismertetni őket a Rotary elvekkel és morális felfogással, egyszóval a jövendő világpolgárokat nevelni.


» ABLAK BEZÁRÁSA «