Rotary Alapítvány
Pécsi Rotary Klub Alapítvány

Az alapítvány fontosabb adatai:


Megnevezése:

 

 

Pécsi Rotary Klub Alapítvány

 

 

Székhelye:

 

 

7624 Pécs, Angster J.u.12.

Adószáma:

 

 

18309098-1-02

 

 

Közhasznúsági fokozata:

 

 

közhasznú

 

 

Jogállása: 

 

 

közhasznú szervezet

 

 

Bankszámlaszáma:

 

 

50800104-11084794

 

 

(Szigetvári Takarékszövetkezet)

 

 

Közhasznúsági minősítés

 

 

bejegyzéséről rendelkező

 

 

bírósági határozat száma:

 

 

Baranya Megyei Bíróság Pk.60.114/1996/5. sz .

 

 

(kelt: 2001. április 19)

 

 -    Az 1996-ban létrehozott alapítványa 2001-től közhasznú tevékenység végzésére is jogosult alapítványként működik, melynek kuratóriuma három főből áll. Mindegyikük a Pécsi Rotary Club tagja is egyúttal. A kuratórium elnöke Botz Lajos. Az alapítványt alapítóként jegyző két egykori klubtagunk Becker József és Tímár István volt.

-    Az alapítvány eredeti célkitűzései kiterjednek (a.) az egészségügyi, szociális és tudományos tevékenység; (b.) az oktatás, ismeretterjesztés és képességfejlesztés; (c.) a nemzeti és etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság támogatására; (d.) valamint a társadalmi esélyegyenlőség elősegítésére.

-    Az alapítvány céljait annak idején rendkívül széleskörűen határozták meg az alapítók. Sok vonatkozásban ez így volt helyes, hiszen így a jószolgálati működtetése során nem kell az adandó feladat szerint változtatni az alapító dokumentumot. A források, anyagi lehetőségek szűkösségét tapasztalva ugyanakkor azt is meg kellett állapítani, hogy a fókuszált támogatások eredményesebbek lehetnek, egyúttal egyfajta arculatot is adhatnak az alapítványnak. Nem utolsó sorban a rendelkezésre álló források költséghatékonyabb felhasználását is biztosítja.

-    Ezért a kuratórium az eredeti célok közül kiemelten kezeli a (1.) rászoruló tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatását, (2.) a különböző nemzetek kapcsolatát javító és ápoló diákcserék segítését.

-    Évente 2-4 fő tehetséges fiatal egyszeri, nagyobb összegű anyagi támogatásával, valamint a nemzetközi diákcsere keretében itt tartózkodó fiatalok folyamatos anyagi segítésével tesz eleget ennek az alapítvány.

-    Az alapítványt érő adományok nagyobb részben vállalkozásoktól, cégektől érkezik, és csak kisebb részben magánszemélyektől. Az utóbbi években a személyi jövedelemadók egy százalékának felajánlásával átlagosan 150 ezer forinthoz jutott az alapítvány.

-    Kiemelt támogatást jelentett az alapítvány életében a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet 2003-ban nyújtott 2 millió forint összegű támogatása. A támogatás felhasználását a kuratórium az alapítványi célok, a 2003. december 22-én készült támogatási szerződés és pécsi Rotary Club tagjai véleményének figyelembevételével határozta meg. Ezen egyöntetű álláspont alapján a népek, kultúrák közeledését, egymás jobb megismerését szolgáló testvérvárosi könyv megjelenésének elősegítését vállalta fel a kuratórium. Az alapítvány célja ezzel a támogatással, hogy a könyv a fiatalon és tragikus hirtelenséggel elhunyt Csonka Károly fotóművész barátunknak is méltó emléket állítson.

-    A Pécsi Rotary Club Alapítvány az anyagi erőforrások szűkössége miatt szerény eredményekről tud beszámolni. Érthetően csak a támogatások arányában tud eleget tenni feladatainak. Mégis hisszük, hogy ezen eredményeink alapján, egy reményeink szerint végre számottevően javuló nemzetgazdaság körülményei között, a jószolgálati alapítványi munkánkat is növelni tudjuk a jövőben. Addig is törekszünk egy példaértékű támogatási tevékenység felmutatására!
Kapcsolódó állományok:

Kapcsolódó menüpontok:


» ABLAK BEZÁRÁSA «