2020. január 23., csütörtök - Zelma, Rajmund
Korábbi elnökök
ZELLER GYULA
1990/1992
alapító elnök

A klubalapítás előkészületei 1990 szeptemberében kezdődtek. A klubalapítás segítésével a kormányzó az RC Leobent, személy szerint pedig Horst-Sigbald Walter urat bízta meg. A rotaris törzsasztal résztvevőinek száma folyamatosan növekedett. Sorrendben: Zeller Gyula, Heinemann István, Kett Károly, Gráf Vilmos, Pierce Robert, Fittler Miklós, Berky Tamás és Hoffmann Antal után felvételt nyertek: Aknai Tamás, Dévényi Sándor, Hirth Ferenc, Szende Béla, Bárdi Jenő, Bencsik István, Botz Lajos, Futó Endre, Galló Gyula, Komor István, Somosi László, Székely Géza, Varsányi Ferenc. 1990. október 8-án Horst-Sigbald Walter alapítási megbízott tett látogatást a törzsasztalnál.
Pontos és alapos eljárási menetrendet vázolt fel. A december 11-én tartott találkozón részletes terv készült a beiktatási ünnepség lebonyolításáról. E szerint 1991. május 3-4-én került volna sor a charter-ünnepségre December 28-án az évzáró közgyűlésen megjelent alapító megbízottunk Horst-Sigbald Walter is, aki közölte, hogy a budapesti alapítások miatt későbbre kell halasztani beiktatási ünnepségünket. 1991. január 15-én az RC Leoben megbízásából itt járt Heinemann Zoltán professzor. Végül is 1991. október 26. lett a klub beiktatásának a napja.

SZENDE BÉLA
1992/1993

Elnöki célkitűzésem a klubélet megszilárdítása, a közös tevékenység intenzívebb szervezése és végrehajtása, valamint nemzetközi rotaris klubkapcsolatok megteremtése volt. A gondosan összeállított, és minden tag kezébe adott éves terv gazdag programot ígért, amelynek azonban csak mintegy 30 %-a valósult meg. Megtisztelte klubunkat dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklós, aki tanulságos eladást tartott "Tudatos és tudatalatti motivációk a magyar emigrációban 1945-1992 között" címmel. Időközben tiszteletbeli tagunkká vált barátunk azóta is évente látogatja meg klubunkat.
Elnöki tevékenységemben nagy segítségemre volt Galló Gyula, Joó József, Somosi László, Botz Lajos, Heinemann István és Fittler Miklós. Fontos szolgálatokat tettek nyelvtudásuk révén Berky Tamás (†1999), Somody László, Fittler Miklós és Komor István.

BERKY TAMÁS
1993/1994
† 1999

"A végtelen és időtlen dimenziókból tekintve a ti szükség állapotaitokra, most határozott megkönnyebbüléssel tudatom veletek, hogy sem az az igazság, sem pedig az az idő, amit közösen nyűttünk, nem félelmetes tartomány. A Rotary is azt szerette volna, ha minden a helyére kerül. Viszont itt mindenki tud angolul is, nem úgy, mint nálatok. Csak nektek mondom el: a magam kakassága sem a régi. Nem szenvedhetem, hogy hiányzanak a viccek. Mint a partra vetett hal szorongok nagyra nőtt én-tudatommal, mert nincs mit elintézni, nincs ügyezés, nem lehet lekésni semmiről, mindent megbocsátanak, mert igazából semmi sem számít bűnnek, amit akármennyire is nehezményezek, mégis így van. Valami kis ritmuszavart azért beloptam ebbe a kiegyensúlyozott klímába. De ettől itt még egy fokozott szerénységű sztárügyvéd álla is felkophat. Mindig erről az állapotról álmodoztam és amikor bekövetkezik, tökre érdektelen lesz. Viszont nagy hasznát veszem mindazoknak a transzcendentális gyakorlatoknak, amiket rotaris elnökként volt módom egy éven keresztül véghezvinni, s mert nagy számban merítkezhettem meg ilyenekben, úgyszólván kézenfekvő volt az átvételem ide. Komoly rendszerváltás volt ez nekem is, elhihetitek, nagy könnyebbség, hogy akták nélkül is megy. No fear! De ti, akik még a számomra már jelentőségét veszített időben kevertek, azért ne siessetek. És kösz a fehér virágokat a Shell kúttal szemben."

AKNAI TAMÁS
1994/1995

Elnökségem ideje a krónikus helykeresésé volt. Nem találtunk egyetlen olyan fogadót sem, ahol összejöveteleinket kölcsönös megelégedésre rendezhettük volna. És ott ült még az asztal körül valamennyi barátunk, aki végérvényesen, vagy csak, mert a kedve úgy hozta, elhagyott bennünket. A pécsi Rotary Club gyermekségének idejére esett ez az elnökség, és ezért – bár már a törvény előtt hitelesek voltunk – nekem a nagyon jóleső szektásság, majdhogynem titkos klánhoz tartozás, a kivételesség érzete maradt meg ebből az időből. Megnyugvással gondolok vissza akkor indított rendezvényeinkre (pl. újévi hangverseny), melyeket most a szokások biztonságával tekintünk a rotaris lét velejárójának, egyik értékének. Ez a kultúra intézményeivel, szereplőivel fenntartott kapcsolatunk.

TÍMÁR ISTVÁN
1995/1996

Gazdag örökséget vettem át elődeimtől, többek között olyan feladatokat is, amelyek megoldása csak több éves közös erőfeszítés révén lehetséges. Ez pedig kötelezi az embert arra, hogy legjobb tudása szerint végezze munkáját. Évek óta folyamatosan foglalkoztatta klubunkat egy olyan alapítvány megteremtése, amely a meglévőknél is nagyobb lehetőséget biztosít rotaris céljaink elérésére. Szende Béla, Berky Tamás és Aknai Tamás tette meg az első lépéseket, majd az én elnöki évemben Botz Lajos vállalta az ügy továbbvitelét, és nagy megelégedésemre szolgál, hogy fáradozásainkat siker koronázta, hiszen a Rotary Klub Pécs Alapítvány megszületett. Alapítóként jómagam és az elnöki poszton engem követő Becker József jegyzi. A tehetséges fiatalok támogatása, a humanitárius és szociális szolgálat financiális fedezetének előteremtése, továbbá az egyéb rotaris kötelezettségek eddiginél is hatékonyabb teljesítésének lehetősége ezzel megnyílt.
Sikerült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pécsi szervezetének (50.000,- Ft), az evangélikus egyház Baldauf Otthonának pedig (135.000,- Ft támogatást adnunk). Heinemann István 100.000,- Ft-ot adományozott, melynek felét a gyermekmentő szolgálat kapta. Jómagam úgy érzem, hogy érdemes volt vállalnom a kihívást, ugyanakkor tagként úgy kívánok a továbbiakban együttműködni, mint ahogy azok tették az elmúlt években és az én elnökségem idején, és akiknek sikereimet köszönhetem.

BECKER JÓZSEF
1996/1997

Az elődöm és az általam jegyzett Pécsi Rotary Klub Alapítvány eredményes működtetése érdekében 1996 végén szorgalmaztam szponzorok toborzását. A folyamat megindult, folytatása a következő évek feladata lesz. Lengyel Tamás barátunk nagy érdemeket szerzett az alapítványi tevékenység fellendítésében. Megelégedéssel tölt el, hogy hat olyan baráttal sikerült a tagság létszámát gyarapítani, akik vagy közvetlenül felvételüket követően, vagy a későbbiek során jelentős munkát végeztek. Matisa László a volt Jugoszláviából települt át hazánkba, nyelv- és helyismeretének köszönhető, hogy egyik régóta dédelgetett tervemet elnökként sikerült megvalósítanom: partneri kapcsolatot teremtettünk a horvátországi RC Eszék/Osijek és a szlovéniai RC Ptuj klubokkal. Meggyőződésem volt, hogy városunk földrajzi fekvése, gazdag hagyományai és meginduló gazdasági megújulása révén kedvező előfeltételeket biztosít arra, hogy klubunk közvetítő és összekötő szerepet vállaljon a nyugati országok, valamint Magyarország és a jugoszláv utódállamok között. Sajnálom, hogy – főként az anyagi lehetőségek hiánya miatt – együttműködésünk nem válhatott rendszeressé és projektközpontúvá. Elégedetten búcsúztam elnöki posztomtól, mert azt tapasztaltam, hogy a klubon belüli baráti kapcsolatok fenntartásához és további elmélyítéséhez buzdítást és segítséget adtam és kaptam barátaimtól.
 
HEINEMANN ISTVÁN
1997/1998

"Ápold a múltat, és tégy a jövőért!" Ezt választottuk jelmondatunknak rotaris évünkre, és ennek jegyében munkálkodtunk is. 70 évesek lettünk ebben az évben. Éves programunk középpontjába az erre az ünnepi megemlékező eseményre való készülődés került. Személyesen kerestük fel európai testvérvárosaink klubjait (Osijek, Graz, Lahti,
Kolozsvár/Cluj-Napoca), valamint a magyar klubok jelentős részét. Ennek köszönhető, hogy hat nemzet 14 klubja képviseltette magát az 1998. május 1-3. napokon tartott ünnepi eseménysorozatunkon. Elkészült a Rotary International archívumában és a városi levéltárban fellelhető adatok alapján az 1928-ban alapított pécsi Rotary Clubról és tagjairól, rotaris tisztségviselőiről, továbbá a lassú visszaszorulásról, majd a végleges megszűnésről szóló összefoglalót, valamint az 1991-ben újraalapított pécsi Rotary Club tagjainak rövid kétnyelvű életrajzát tartalmazó kiadvány. Felejthetetlen marad a finnországi Lahtiban tett júniusi látogatásunk, amelyet azóta barátaink Varsányi Ferenc elnöki rotaris évében viszonoztak.
A szekszárdi klub – amelynek alapításában, mint keresztapa klub segédkeztünk – meghatározó jelmondatának választotta gondolatunkat: "Ápold a múltat, és tégy a jövőért!”

PUPP LAJOS
1998/1999

Az elnökletemmel eltelt rotaris esztendő klubunk történetében a csendesebbek közé tartozott, de eredményeiben igen fontos elemek találhatók, amelyek közül néhánynak a megvalósulása a következő évekre tolódott át. Ezek közül a legfontosabbakról ejtsünk szót. Kezdeményezésemre Franz Harnoncourt-Unverzagt governor úr gyors és hathatós támogató döntésének köszönhetően pályázat útján sikerült klubunknak a Rotary Alapítványtól 10.000 $ (3 millió Ft) támogatást kapni, amellyel a csecsemők hallásszűrését, illetve halláskárosult gyermekek hallásjavító műtétjeit kívántuk előmozdítani. Az összeget dr. Pytel József, a PTE ÁOK Fül-Orr-Gégeklinika igazgatója, az eljárás software-jének megalkotója, valamint dr. Vincze Olga, a Kerpel-Fronius Megyei Gyermekkórház főorvosa, az eljárás gyakorlati végrehajtója már az 1999/2000-es rotaris év elnökétől, Varsányi Ferenctől vette át. Fittler Miklós (2000/2001) már működés közben tudta Günter Ertler governornak a műszert az említett kórházban bemutatni. Abban a reményben adtuk át a klub vezetését, hogy az általunk elkezdett projekt folytatása garantált.

VARSÁNYI FERENC
1999/2000

Jelentős eseménye volt a rotaris évnek a finn vendéglátók viszontlátogatása 1999. szeptember 22-26. között, valamint a Szentendrére tett családi kirándulás, amelyre a társklub meghívása nyomán 2000. január 22-23-án került sor.
Folyamatosan és igen jól működik a diákcsere. Vendégeink az itt töltött tanév alatt szorgalmasan és eredményesen tanulják meg a magyar nyelvet, néhányan felsőfokú magyar nyelvvizsga-bizonyítványt is szereztek már. Hasonlóképpen sok örömet szereznek az általunk külföldre közvetített fiatalok. Tapasztalatunk az, hogy az ebben a korban lehetőséget kapó fiatalok egy egész életre szóló indíttatást kapnak a multi-kulturális felkészültség fenntartásához és további tökéletesítéséhez. Sok esetben értékrendjük is kiegészül és megszilárdul, sőt itthoni teljesítményeik messze meghaladják azt a szintet, amely a külföldi tartózkodás előtt volt rájuk jellemző. Visszajelzésekből tudjuk, hogy ez a pozitív változás a nálunk járt diákokra is érvényes. Megható tőlük magyar nyelven fogalmazott e-mail üzenetet vagy a klubnak címzett levelet olvasni. Elégedett voltam a klubtalálkozók hangulatával, és a tagság aktív együttműködési készségével.
 
FITTLER MIKLÓS
2000/2001

Tekintettel arra, hogy rövid beszámolóra van igény, és a legfontosabb két eseményről részletes beszámoló is megjelenik ebben a kiadványban, szűkszavúan sorolom elnöki rotaris évem legfontosabb eseményeit. Sikeres volt újévi hangverseny, valamint ugyancsak ez érvényes a Rotarybál esetében is. Folyamatosan és igen jól működik a diákcsere. Bemutatkozó látogatást tett Mishima Nozomi japán és Correen Merill amerikai cserediák, Varsányi Lenke pedig, aki folyékonyan beszéli a nyelvet, és írni is tud, japán élményeiről tartott előadást. A Hungarian Bridge révén városunkba látogató fiatalok szinte minden évben
azt állítják, hogy a nagy múlttal és biztató jövővel rendelkező Pécs felejthetetlen élményt képes számukra is nyújtani. A tehetséget fiatalok támogatását, klubunk egyik alaptörekvését, következetesen megvalósítjuk. (Az újévi hangversenyen szereplő művészjelöltek közül szinte minden évben jut néhánynak támogatásunkból. Görföl Zoltánnak köszönhetően e-mailhez jutottunk, így a bel- és külföldi összeköttetés felgyorsult. Farkas Lászlónak köszönhető, hogy Pécsett román, ukrán és magyar művészek kiállítását (2000. Szeptember 15-23.) nyithatott meg a város önkormányzata, művésztársadalma és klubunk képviselője. Csonka Károly és Aknai Tamás kezdeményezése egy olyan kiadvány, amely Pécset és testvérvárosait fotókkal, város- és művészettörténeti összefoglalóval mutatja be. Számos előadást hallgattunk meg, drávai hajókiránduláson vettünk részt. Ünnepi klubgyűlésen adtuk át a Művészeti Díjakat, valamint az alapítványi díjat. A klub vezetését orfűi kihelyezett gyűlésen adtuk át.

LENGYEL TAMÁS
2001/2002

Jelentős eseménnyel indult rotaris évünk: Csonka Károly "Három évezred öröksége: Pécs" című fotókiállítását július 10-én nyitottuk meg Kolozsvárott. Oszvald Pál a SIR Kft.-be, Botz Lajos a Fortuna gyógyszertárba cégbemutatóra hívta a klubot. A kormányzó látogatása kellemes hangulatban zajlott, Zeidler Governor úr bejelentette lehetőségei szerint támogatni kívánja folyamatban lévő projektjeinket. Október 27-én ünnepeltük meg klubunk újraalapításának 10. évfordulóját. Fő céljaink között szerepelt a hagyomány ápolása, a barátság erősítése és egymás megismerése. További terveink között szerepelt a rotaris év során, hogy előadásokat hallgatunk meg Baranya és Pécs gazdasági helyzetéről, a munkaerővel kapcsolatos kérdésekről, többek között az uránbánya múltjáról, jelenéről és jövőjéről, Pécs helyéről a világörökségben, a tervezett szekszárdi Duna-hídról, valamint arról, miként látja Pécset egy építész . Kalmár Nagy Károly bemutatta az egyetemi klinika szervátültetési központját, Görföl Zoltán meghívására meglátogattuk a HC-Pointer "birodalmát". Közgyűlésünket december 18-án Varsányi Ferenc lelkész barátunk parókiáján tartottuk meg.
Megrendeztük az évi rotaris bált, átadtuk a művészjelölteknek szánt díjakat, valamint az alapítványi díjat. Az év végi vezetőségcserét ismét Orfűn rendeztük meg.
 
JOÓ JÓZSEF
2002/2003

A közös eszmék elérésére tett törekvés éve volt. Barátság, közös feladatvállalás, és az összejövetelek jó hangulata, volt az elsődleges célkitűzésünk.
Tagjaink és a meghívottak számos és érdekes előadást tartottak. Botz Lajos a  gyógyszerészet rejtelmeiről, Dévényi Sándor a művészetekről, Lengyel Tamás külföldi utakról – a közben elhunyt Túrós László erdész barátunk a természet egyensúlyát adó erdő életéről, Simon Wintermann a Teleki expedícióról, a megyei főügyész a jelenlegi börtönviszonyokról, Villányban pedig Erdély szépségeiről kaptunk új ismereteket.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki több magyar és külföldi klubbal, például a bajaival, ahol segítettünk is, különösen az ifjúsági programban és a fiatalok csereakciójában. Jó kapcsolatot építettünk ki Szekszárd, R C Sasad, Kecskemét klubjaival is. Külföldi együttműködés bővítése volt Szabadkával, ahol több klubtársunkkal vettünk részt és a saját klubfoglalkozásunkon Kasza József is vendég volt. Leobenben az ottani klub 50 éves alapítási ünnepségén Rigó István szobrász klubtársunk műalkotását adtuk át, amelyet a város egyik központi parkjában állítottak fel. Vendégeink voltak a grazi klub tagjai egy villánykövesdi találkozón. Ifjúsági csereprogramban Ausztráliából és az USA-ból fogadtunk diákokat, több fiatalt küldtünk mi is Európába és Amerikába. Tagjaink jelentős része részt vett a finn úton, amelyik igen jól sikerült. Alapítványunk és tagjaink anyagi segítséget nyújtottak a gyermekbénulás elleni Rotary által felkarolt küzdelemben. Megrendeztük a szokásos újévi koncertet és az éves bált, mely részvételben és pénzügyileg is rendkívül sikeres volt. Sok közös külső rendezvényt is rendeztünk, mint például az üszögi lovasbemutató, vagy akár a malacsütés.
Sokat segített éves munkámban többek között Fitter Miklós titkár Úr, Szende Béla, Galló Gyula, Herbert János, Varsányi Ferenc és Scherer Károly klubtárunk is. Az előző évben indított kezdeményezés alapján Oszvald Pál, Takáts György, Csonka Károly, Zalai György klubtagjainknak adtunk át emléklapot és plakettet.

FUTÓ ENDRE
2003/2004

Visszatekintve elnökségem évére, úgy gondolom ez idő alatt a klub gazdasági megerősödésében sikerült előre lépni.
Az évente megrendezésre kerülő jótékonysági Új évi koncertet, illetve bált követően fellépett Pécsett, a Soldiers of Swing amerikai jazz zenekar. Nagy sikerű előadásukon sikerült visszahozniuk a régi idők jó zenéjét. Projekt támogatásból, a jótékonysági előadásokból származó bevételek lehetővé tették, hogy klubunk – alaptörekvésének megfelelően – hat pécsi tehetséges fiatalt, művészjelöltet Rotary díjban részesítsen. Részt vettünk a Rotary szövetség alakuló ülésén, amely a hazai klubok pénzügyeinek elszámolását kívánták könnyíteni. A Művészeti Gimnázium meghívására ellátogattunk az ifjú művészjelöltek tanodájába. Békéscsabán, Győrújbaráton, Orosházán alakult klubok Charter ünnepségén-, Tapolcán a Disztrikt Konferencián képviseltük klubunkat. Részt vettünk Mecseknádasdon egy jó hangulatú bortúrán, Budapesten Monet kiállítást követően, Picasso kalandjaiban "gyönyörködtünk". A Nádasi Borházban jó hangulatban búcsúztattuk a rotarys esztendőt, adtuk át a klub vezetését, annak reményében, hogy az elkövetkezendő években még több időt tudunk fordítani klubunk rotarys hagyományainak, és jó szellemének ápolására.

OSZVALD PÁL
2004/2005

A nyári csendesebb hónapok után a szeptembert azzal kezdtük, hogy vendégül láttuk Fazekasné Visnyei Irma igazságügyi grafológust, majd Hirth Feri szervezésében meglátogattuk a Beremendi Cementgyárat. Vendégünk volt Ferling József, Public Relation egyik hazai apostola, a Zöld Gondolat Lovagrend egyik alapítója és Lovagmestere. A programok folytatásaként Scherer Karcsi bácsinál egy malacnak sikerült a végére járnunk. A vendégeink sorában ott volt Keresnyei János, a Pécs TV ügyvezető igazgatója, Gonda Tibor, Pécs Város alpolgármestere, aki az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatban tartott előadást, Baumgartner Ferenc, a Fotoplus Kft. ügyvezetője cégbemutatót tartott, klubtársunk, Gerlinger Imre az allergiáról beszélt nekünk, november végén Wenckheim Engelbert kormányzó úr is meglátogatta a klubot, s vendégünk volt Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke. A szokásos évzáró összejövetelt Varsányi Ferinél tartottuk, ahol megválasztottuk a most hivatalba lépő elnökség utáni csapatot, Borsós István és Lengyel Tamás személyében. Az Újév a hagyományos koncerttel kezdődött, amelyet – mint mindig – a Művészeti Szakközépiskolában tartottunk, s amelyen az iskola növendékei léptek fel. A Művészeti bálunk, a szokásoknak megfelelően a szórakozás mellett a jótékonysági alap megteremtésének egyik legjelentősebb forrása volt. Március elején a Rotary létrejöttének 100. évfordulója alkalmából rendezett disztrikt konferencián Bécsben, dr. Hubay Gábor titkár úrral és feleségeinkkel vettünk részt. A Pécsett megtartott centenáriumi ünnepségen sok régi alapító és azóta már nem klubtag barátunk is velünk ünnepelt a Pezsgőházban. A szokásos Rotary kirándulás keretében Budapesten jártunk, s az Erkel Színházban a Traviatát néztük meg. Az előadások sorát Sárkány Béla folytatta, aki az Ipari Parkról, és az Innovációs Kht.- ról beszélt, dr. Szabó Gábor a drogprevenciós táborról tartott előadást, valamint vendégünk volt Ancsin Pál, az Uniqua Biztosító területi igazgatója, valamint Schmidt Imre, a Magyar Postától, Ábrahám Attila, a FIFA játékvezetője.
Ellátogattunk a Református Kollégiumba, a Kosáry Aurél vezette galériába a Búza téren, a Hőerőműben, ahol Somosi László – egykori alapító klubtársunk – kalauzolt bennünket. Tavasszal zajlott a leendő elnökök és titkárok felkészítője, s ekkor rendezték meg a magyar Rotary centenáriumi ünnepségét Egerben, amelyen Takáts György és Hubay Gábor képviselték a pécsieket. Jártunk Villányban a Mayer pincében, a Pezsgő-pincében a Pécsi Borklub vendégei voltunk. A Radó Pince borkóstolóját is megtartottuk, majd következett az elnöki-titkári átadás-átvétel.
A heti-havi programok mellett mindenképpen meg kell említeni az ifjúsági diákcserét, amely a szokások szerint zajlott a klubban. Marco Barbieri amerikai fiú volt cserediákunk, a mi kiutazónk pedig, Forintos Zsófi, aki Kanadában – Alberta államban – töltötte az iskolaévet. Meghallgattuk Kittka Bálint hosszú utas cserediákunk beszámolóját, illetve Peterdi András ifjúsági világbajnok is a vendégünk volt.

TAKÁTS GYÖRGY
2005/2006

A Rotary világmozgalom 100. esztendeje utáni évében hagyományosan nagy sikert arattak az újévi hangversenyen a Pécsi Művészeti Szakközépiskola tehetséges növendékei. Közülük nehéz volt kiválasztani a legtehetségesebbeket. Sajnos csak néhányuknak, valamint a Babits Gimnázium diákjának tudtunk az ünnepi klubgyűlésen díjat adni. A művészi pályafutásukat a jövőben is igyekszünk nyomon követni. Farkas László közreműködésével adományokkal segítettük az erdélyi árvízkárosultakat. Támogattuk többek között a Csángóföldi Magyar Iskolát, a Hospice Egyesületet. Erdélyből két diákot láttunk vendégül Pécsett, és tettük lehetővé számukra, hogy a Hungarian Bridge-n európai szintű kapcsolatokat építsenek.
A diákcsere révén ez évben is felejthetetlen élményekhez segítettük a hosszú-, és rövid utas programban résztvevő fiatalokat. Emlékezetes marad a nálunk lévő cserediák, John Meyers (USA) gitárral kísért előadása a Pécsi Nőegylet jótékonysági koncertjén.
Évközi kihelyezett üléseken, a barátság elmélyítésén kívül, élveztük az ételek, italok nyújtotta örömöket is. A bajai, szekszárdi barátainkkal is kellemes környezetben találkoztunk. A gondosan kiválasztott 2005 Év Borával kívántunk hagyományt kezdeni. Oszvald Pál révén a Pécsi Gyermekklinika műszerezettségének javítás érdekében indítottunk útjára nemzetközi összefogással egy projectet. Ebben az évben távozott közülünk Matyasovszky-Zsolnay Miklós tiszteletbeli tagunk és Csonka Károly fotóművész tagtársunk. A vezetőség átadására az üszögi kastélyban került sor.
 
BORSÓS ISTVÁN
2006/2007
Lengyel Tamás titkárral tovább kívántuk folytatni a 2001/2002 Rotary évben megkezdett közös tevékenységünket, így továbbra is fő céljaink között szerepelt a hagyomány ápolása, a barátság erősítése és egymás megismerése. Erősíteni kívántuk a szűkebb régióban működő testvérklubjainkkal a rendszeres együttműködést, amelynek érdekében már beiktatás előtt találkozót szerveztünk dr. Deutsch Ottóval és dr. Gesztesi Tamással, a bajai illetve a szekszárdi testvérklubjaink elnökeivel, ahol előkészítettük a későbbi „rotációs” klubtalálkozóinkat. Henning Sorknaes és Oszvald Pál közreműködésével ”megtalált” bennünket klubunk történetének legnagyobb projektje, a POTE GYERMEKKLINIKA támogató program. David Mertes, majd Bob Pagett rotarys barátaink állhatatos munkája elhitette velünk, hogy megvalósítható ez a sokmilliós műszertámogatás. Tengernyi adminisztrációs és szervezési munkát vállaltunk magunkra a csatlakozási nyilatkozattal, amelyben nagy érdemeket szerzett Oszvald Pál és Kalmár Nagy Károly alelnök. Kiemelkedő programunk volt a 15 éves jubileumi ÚJRAALAPÍTÓ CHARTER, amely egybeesett a kerületi kormányzó Peter Christian Herbrich RC Spittal/Drau látogatásával. A gasztronómia csúcsát jelentette Bányai György „kocsonya party”-ja, Botz Lajos dunaszekcsői klub találkozója és Joó József hagyományos vadász estje.
Farkas László újabb érdemeket szerzett az erdélyi kapcsolatok ápolásában.
Végül jó hangulatban adtuk át az elnökséget a Batthyány kastélyban, Üszögpusztán. 
 
HUBAY GÁBOR
2007/2008
A 2007/2008-as év a változások éve volt a klub életében.
Ezek egy részével elnökké választásom időpontjában is kalkuláltam, míg másokkal később szembesültem, a klub életének szervezésében segítségemre lévő titkár és alelnök barátommal együtt. Utóbbi tisztségéhez a korábbi protokolláris tartalmon túlmenően effektív feladatokat is rendeltünk.
Programokban és eredményekben is tartalmas évet tudhatunk magunk mögött.
Projektjeink közül a legnagyobb a 3 külföldi és két magyarországi klub együttműködésében éveken át tartó előkészítő munkálatok eredményeképpen létrejött jótékonysági cél megvalósítása volt, melynek során a Pécsi Gyermekklinika mintegy 120 millió forint értékű orvosi műszer adományban részesült. A klubunk által végzett szervező munka nem csupán az adomány nagysága okán kapott az év során a Rotary mozgalmon belül országos figyelmet. A pozitív sajtó visszhangot is kiváltó ünnepélyes átadási ceremóniára 2007. novemberében a műszerpark beüzemelése után került sor. Már itt megfogalmazódott bennünk az elhatározás a jelenlévő kolozsvári club képviselőivel együtt, hogy hasonló projektet bonyolítunk a Kolozsvári Gyermekkórház javára is. Ezt a tervünket 2008. őszén váltottuk valóra, amikor is 24 millió forint összegű orvosi műszer adományt juttattunk a kolozsvári klub segítségével a részükre.
Mindemellett baráti körünknek egyéb célok támogatására is jutott energiája, hiszen a Pécsi Jótékonysági Nőegylet felkérésére jelentős pénzadományt gyűjtöttünk azon gyermekek számára, akik szüleinek gondot okozott akár csak a mindennapi ebédre való előteremtése is.
Kiemelendő kezdeményezés a részünkről a horvátországi Laskó községgel - annak óvodájával - való kapcsolatteremtés, amelyet azóta is ápolunk. Sok klubtársunk élvezhette Laskón az összegyűjtött ajándék játékokkal a kicsiknek és nagyoknak szerzett örömet.
Sikerként emlékezhetünk a telt házas újévi jótékonysági koncertre, melynek évről-évre színvonalas műsorát a Pécsi Művészeti Szakközépiskola diákjainak és tanárainak köszönhettük, valamint a szép bevételt hozó jótékonysági Rotary Bálra, amely ez évben is a klub egyik legnagyobb rendezvénye volt.

A klub tevékenységét a média bevonása révén igyekeztünk minél szélesebb körben ismertté tenni, s a pozitív visszhang igazolta a törekvés helytálló voltát, hiszen a világ egyéb részein tapasztaltakra is alapítva fordítottunk gondot arra, hogy megismerjenek bennünket. Ennek keretében elhelyeztünk a városunkba érkező négy főútvonal mellett egy-egy „Ebben a városban Rotary Club működik” táblát, és sikerült végre pontot tennünk állandó összejöveteleink helyszínének keresgéléseire is azzal, hogy véglegesen megállapodtunk a Vörös Ökör Hotelben, amelynek falán a Rotary Club táblát is elhelyeztük.
Szervezeti életünkben nagy változást hozott, hogy közel 10 éves vajúdás után véglegesen szakítottunk a „férfi club” hagyományával, így egyszerre három hölgy is csatlakozhatott baráti körünkhöz. Meg kell említenem, hogy a tagjaink közé belépő öt új barátunk nem csupán statisztikai szempontból javította az átlag életkorunkat, hanem aktivitásukkal, feladatvállalásukkal bizonyították elhivatottságukat. Közülük kerültek ki a következő évek elnökei, titkárai és alelnökei.
Számos értékes előadásban volt részünk meghívottainknak köszönhetően. A házastársas rendezvények körét bővítettük, több alkalommal tartottunk a családtagok részvételével rendhagyó ülést alkalmasint külső helyszíneken csakúgy mint kormányzónk látogatásakor, melyet egybekötöttünk egy családos villányi borkóstolóval. Öröm számunkra, hogy Kovács Imre kormányzó úr azóta is kedves élményei között tartja számon a találkozást. Klubunk elnökségének átadási ünnepélyét – elsőként, hagyományteremtő jelleggel házastársainkkal együtt – az orfűi Kistó Étteremben tartottuk. A hagyomány azóta is él.
A változások részét képezte az is, hogy mind a jótékonysági koncertet, mind a bált az addigi szokással ellentétben külön szervezőcsapat bonyolítja azóta is. Ezek a rendezvények biztosítják a klub legnagyobb bevételeit.
Változott tehát a klub összejövetelek helye, a klub irányítása, a jótékonysági rendezvények szervezési módszere, és a klub összetétele is. 
 
ZALAI GYÖRGY
2008/2009
Elnöki munkám első próbaköve mindjárt egy kihelyezett ülésünk volt csütörtökön Kozármislenyben, ahol az újonnan megalakuló Rotary-asztal nagyon pozitív benyomást keltett. A Kozármislenyi Rotary Club tényleges megalakulásának ünnepélyes Charterje végül is 2009. május 9-én sikerrel megtörtént.
A Kolozsvári gyermekkórház-projektünk lezárására pécsi küldöttséget szerveztünk, amelyet Hubay Gábor vezetett és 11 fő utazott a 2008. novemberében zajló eseményekre, amelyekre nagyon büszkék vagyunk, hiszen a mi szervezésünkben pécsi, budapesti, belgiumi, és több amerikai klub adományát váltottuk át a kolozsvári gyermekkórház technikai színvonalának emelésére, amely törvényszerű folytatása volt a hasonló pécsi projektünknek.
Szeptember 17.-én díszvacsorán vettünk részt a finnországi Kajaani Rotary Club küldöttségével. Kilenc férfi rotary tag jött a feleségével 4 napra Pécsre, és immár a harmadik finnországi csoportot látjuk vendégül Pécsett.
A klubtagság és a meghívott partnerklubok megjelent képviselőivel együtt rekordlétszámú hallgatóság előtt kaptunk tájékoztatást vendéglátóinktól – Dóczi Tamás akadémikus klubtag barátunktól és Németh Béla ügyvezető igazgatótó úrtól, valamint Kövér Ferenc orvos igazgató úrtól – a NEURO CT Pécsi Diagnosztikai Központ legmodernebb technikai újdonságairól.
 
KALMÁR NAGY KÁROLY
2009/2010
 
Minden évben a nyári hónapok, a július és az augusztus egy kicsit álmosan telnek.
A szabadságolások miatt nem igazán nagy létszámú jelenlévővel zajlanak az összejövetelek, de azért nem volt ez az időszak sem nívós események nélkül való.

Július:
 • Külföldi cserediákjaink részéről az elnökség átadási összejövetelen felmerült, hogy annyi szépet hallottak tőlünk az év folyamán Kolozsvárról, hogy mielőtt hazautaznak, ha lenne rá lehetőség, szeretnének erről személyesen is meggyőződni. Kívánságukat teljesítettük, és kolozsvári barátainkkal egyeztetve elvittük a gyerekeket egy hétvégére a Kincses Városba, ahol a helyi Rotaractosok remek programokkal várták őket, miközben mi a felnőttekkel beszéltünk eddigi és tervezett közös dolgainkról.
 • Meglepően népes társaság gyűlt össze a Rotary sétányon elhelyezett emlékkőnél, ahol az első pécsi club alapítóinak emléke előtt tisztelegtünk. Örömünkre több nálunk tartózkodó rövidutas külföldi cserediák is lelkesen fényképezkedett velünk, miközben pezsgőt bontottunk az ősök tiszteletére.
 • Régiós vezetőségi ülés is kikerekedett Mecseknádasdon a mi klubunk szervezésében, Baja, Szekszárd és Kozármisleny klubjainak képviselői igen jó hangulatban ismerkedtek egymással és a Hetényi pince boraival.
 • A Szegedi Szabadtéri Játékokon minden évben népes csapatunk issza magába az opera hangjait, nem hátat fordítva utána a Kiskőrösi Halászcsárda kínálta halétkek csábításának sem. Így volt ez most is, test, lélek, szellem megkapta, amit megkívánt.
Augusztus:
 • Ennek a hónapnak egyetlen, de igen jelentős eseménye volt.
Ebben az évben a Pécsi Rotary Klub nyerte el a Pécs Városa által adományozott Pécs Város Humanitárius Díja kitüntetést.
Ilyen megtiszteltetésben még az alapító atyáinknak sem volt részük, igyekeztünk is méltó módon megünnepelni. Nagy lélegzetű jótékonysági estet szerveztünk, amin őszinte örömünkre a város többi civil szervezete is képviseltette magát, sőt a Kolozsvári Rotary Club is elfogadta invitációnkat és népes delegációval vett részt ezen a nem mindennapi rendezvényen.
Szeptember:
 • Érkeztek a külföldi cserediákok, összesen hárman, Észak – és Dél Amerikából.
 • Be is mutatkoztak illedelmesen mind.
 • Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa, ebből az alkalomból megjelenik egy Nagy Könyv, ami a várost mutatja be egészen exkluzív formában, ennek előzetes tájékoztatóját kaptuk a klubban, igen nagy tetszési indexel fogadtuk.
 • Megrendeztük a Régió Rotary Clubjainak találkozóját Mecseknádasdon, ahol felmerült végre több olyan project lehetősége is, amiben mindannyian részt vehetünk.
Október:
 • Bebesi György történész barátunk tartott egy párját ritkítóan szellemes előadást, az eseményeket szinte csak történészek által ismert részletek bemutatásával az 1848-49-es szabadság harc és október 6-a részleteiről. Ritka élményben részesültünk.
 • Ma már hagyományosnak tekinthető, hogy Joó József barátunk valamikor az ősz folyamán rendez nekünk egy mindig remek vadászvacsorát valamelyik baranyai vadászházban. Idén Mészkemencén töltöttünk egy felhőtlenül kellemes estét.
 • A Pécs Baranyai Orvos Klub tagjait láttuk vendégül egyik rendezvényünkön, mivel az idei évet a város többi civil szervezeteinek jobb megismerésével szeretnénk változatossá tenni.
 • Hirth Ferenc klubtársunk, barátunk meghívására vizitációt tettünk Beremenden a cement gyárban. Olyan sok új információt kaptunk egy ilyen nem mindenki által ismert technológia kulissza titkairól, hogy csak egy kellemes vacsorával való birkózás közben sikerült feldolgozzuk.
November:
 • Bemutatkoztak a klubunk által hosszú utas cserediáknak jelölt ifjak a klubtagok előtt, bizonyítandó rátermettségüket az 1 éves külföldi életre.
 • Bebesi György és Molnár F. Tamás fantasztikus előadást tartott 1911. 11. 11.-ről, az I. Világháború lezárásáról és annak következményeiről.
 • Ohmacht Róbert barátunk vendégei voltunk az egyetem Biokémiai Intézetében, ahol száj tátva hallgattuk az ott zajló számunkra nem is mindig érthető fantasztikus kutatásokról szóló beszámolót.
 • Vendégül láttuk az Isztambuli Kadiköy Rotary Club küldöttségét, akikkel testvér klub szerződés aláírását tervezzük. Elvittük őket a Baranyában található török vonatkozású emlék helyekre, Szigetváron a polgármester is fogadta a delegációt, majd a város határában levő emlékhelyen a tárogatón felcsendülő török és magyar himnusz hangjaira megkoszorúztuk a két vezér szobrát.
December:
 • Ebben a hónapban több az ifjúsági szolgálattal kapcsolatos feladatot kellett megoldanunk.
 • Többek között kiutazó cserediákjaink prezentációit is megnéztük, meghallgattuk.
 • Minden évben lelkész klubtársunk, barátunk vendégei vagyunk az évzáró közgyűlést megtartandó, és ilyenkor tartjuk karácsony előtti utolsó összejövetelünket is, ami mindig egy kis meditációra, a Karácsonyra való lelki felkészülésre is lehetőséget ad.
Január:
 • Már 13. éve kezdjük mindig úgy az új évet, hogy a Pécsi Művészeti Gimnázium diákjai által a klub tagok és vendégeik számára  adott újévi koncerten veszünk részt. Évről évre nagyobb népszerűségnek örvend ez a rendezvényünk, aminek során kiválasztjuk azokat a tehetséges diákokat, akiket a klub által alapított Rotary Díjban részesítünk.
 • Már szintén hagyományosnak tekinthető, hogy Bányai György barátunk ebben a hónapban rábeszél egy röfit, hogy vállalja be, hogy részt vesz velünk egy disznótoron, amely rendezvényen mi az asztal mellett, ő a tányérokon foglal helyet.  Így zajlott ez idén is, az előkészületi munkákban a külföldi cserediákjaink is aktívan serénykedtek.
 • Alkalmunk volt megismerkedni a Szegedi Barlangkutató Egyesület tevékenységével, tagjaik vetített képes beszámolója ismeretlen világot tárt fel előttünk.
Február:
 • Sánta Imre barátunk vendégeként ellátogattunk a Pannon Lézer Központba, ahol  sokszor hitetlenkedve néztük és hallgattuk az ott bemutatott csodákat, amiket a fénnyel  lehet elkövetni. Ezen a rendezvényünkön tisztelte meg klubunkat látogatásával Cseri  Miklós Kormányzó Úr is, akivel valóban baráti, közvetlen hangvételű disputát folytattunk.
 • Minden évben a klub legfontosabb, és legnagyobb rendezvénye a Rotary Jótékonysági Bál. Idén is nagyon készültünk erre, és nem csalódtunk. Klubtagjaink köszönetet érdemlő komoly munkája nyomán az utóbbi évek legsikeresebb bálját sikerült megrendezni. A résztvevők hajnalig kitartottak és a tervezett alapítványi bevétel is megfelelt a várakozásainknak.
Március:
 • Klubalapítási törekvéseink nem alszanak, sikeresnek tűnik egy új asztaltársaság elindítása Kaposváron, ahonnan vendégül láttuk egyik első számú alapító tagjukat, Horn Péter akadémikust egy előadásra. Azt hiszem, hogy ez az este is hozzájárult, hogy kedvet kapjanak a további szervező munkához.
 • Békés Sándor vadász író volt vendégünk, aki a mongol sztyeppéken tett vadász útjai örömeit és nehézségeit ismertette meg velünk egy igen élvezetes este folyamán.
 • Egy nem mindennapi élményben volt részünk ebben a hónapban. Amerikából érkezett egy gospel kórus városunkba, akik a klub vendégeiként az evangélikus templomban adtak egy nagyszerű, sokunk által nem minden nap hallott zenei világot bemutató koncertet.
 • Új klubtagok felvétele is szerepel természetesen terveinkben, egyik esténken egy nagyon érdekes, egzotikus jelöltünk tartott bemutatkozó előadást, ő Dr. Sajjadi Shahram, városunkban élő perzsa orvos, aki vonzódik a klub szelleméhez, tevékenységéhez és mi is igen szimpatikusnak találtuk őt.
 • Borsós István barátunk nagyszerű szervezésében meglátogattuk Zengővárkonyban a tojás múzeumot, ami Európában is egyedül álló kiállítást nyújt a betévedő látogatóknak. Megint egy olyan napunk volt, aminek minden percét élvezni lehetett!
Április:
 • Minden hónapban kell legyenek olyan összejövetelek, amikor nincsenek előadók, előre leszervezett programok, hanem a tagjainknak kell megadassanak azok a lehetőségek, hogy kötetlen eszmecserét folytathassunk a világunk és benne személyes dolgainkról. Ezek az esték mindig egy kicsit hosszabbra nyúlnak, és mindig igen tartalmasak. Ebben a hónapban is voltak ilyen esték, de azért egyebekre is szántunk időt, pl.:
 • Ebben a hónapban adtuk át már 13. alkalommal a klub által tehetséges, ám nehéz sorsú középiskolás diákok segítésére alapított Rotary Díjat. Ezt mindig egy hangulatos este keretében adjuk át a tagok által kiválasztott diákoknak, akikről ilyenkor tanáraik adnak részletes bemutatást.
 • Egy új tagjelöltünk is bemutatkozott egyik összejövetelünkön, Kékes Ferenc úr, aki már baráti kapcsolatok révén régóta a klub baráti köréhez tartozik, és hivatali illetve magánélete is most alakult úgy, hogy vállalni tudja a klubtagsággal járó néha macerásnak tűnő tennivalókat.
Május:
 • Kiss Endre barátunk meghívására meglátogattuk Ibafán az Európában szintúgy egyedül álló Pipamúzeumot, majd a zselici erdei vasúttal elvonatoztunk Sasrétre, ahol egy impozáns vadászkastélyban némi vadétkek és kiváló itókák elfogyasztása mellett vitattuk meg a világ- és saját dolgainkat.
 • Ebben a hónapban tettünk egy felejthetetlen utazást Isztambulban, ahol a Kadiköy Rotary Clubbal egy igen elegáns este folyamán aláírtunk klubunk történetében először egy testvér club szerződést, amit a két district kormányzói is szentesítettek aláírásukkal.
A török klub vendégeként tanulságos és élménydús utazást tettünk néhány törökországi magyar vonatkozású emlékhelyen. Ismerkedtünk Isztambul látni valóival, hajóztunk a Boszporuszon és elvertünk egy csomó pénzt a Nagy Bazárban.
Szóval príma út volt!
Hazatérve egyik este vetített képes beszámolót tartottunk a klub itthon maradt tagjainak.
Június:
 • Ennek a hónapnak kimagasló eseménye volt, hogy megkoszorúztuk Dr. Entz Béla akadémikus, az első magyarországi kormányzó sírját. Az eseményen az új magyar district három kormányzója is részt vett és helyezett el koszorút a sírnál.
 • A külföldi cserediákjaink számára elérkezett az idő, hogy lassan készülődjenek a hazafelé útra, de ezt megelőzően beszámoltak a nálunk töltött évükről, egy prezentáció formájában bemutatták mi minden történt velük nálunk.
 • A múlt hónapban bemutatkozott tagjelöltünket, Kékes Ferencet egyhangú szavazással tagjaink közé választottuk, megpecsételve az aktust egy pohár pezsgővel.
Aztán eljött az az idő, amikor éves tevékenységünk lezárult, és Orfűn, a Kistó Vendéglőben egy igen hangulatos rendezvény keretében, amin vendégeink között köszönthettük az alakuló kaposvári klub képviselőit, illetve a Kolozsvári Rotary Club leendő elnökét, Romeo Macariát is, számot adtunk éves tevékenységünkről. Végül Kalmár Nagy Károly Elnök Úr személyes adományaként egy új Elnöki Láncnak a következő elnök, Schmidt Imre nyakába helyezésével ünnepélyesen átadtuk az összes kellékeket és tapasztalatainkat az utánunk jövő klub vezetésnek.

Summázatként úgy gondoljuk, hogy tartalmas évet tudhatunk magunk mögött, sok minden történt, jó és emlékezetes dolgok, és bizton állíthatjuk, hogy jó volt elnöknek és titkárnak lenni ebben az esztendőben.

(A fentieket Dr. Kalmár Nagy Károly Elnök Úr visszaemlékezései alapján lejegyezte Farkas László altitkár.)

SCHMIDT IMRE
2010/2011
 
Az Újévi Rotary Koncert és a Jótékonysági Rotary bál sikeres megszervezése mellett karitatív tevékenységeink közül ki kell emelnünk az Erdélyben található székelydályai református templom orgonájának felújításához szükséges anyagi források biztosítását, melynek folytatásaként jótékonysági koncertet szerveztünk Pécsen a Benkó Dixieland Band közreműködésével, a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának és a Baranya megyei Kórós templom-felújításának támogatására.
Tehetséggondozási céljaink között a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola immár 5 arra érdemes diákját és a Kodály Zoltán Gimnázium 1 tehetséges, rászoruló diákját tüntettük ki Rotary Díjjal, s támogattuk anyagilag.
Klubépítési feladatunkat a Kaposvári Rotary Club megalakításával teljesítettük. A heti üléseinken való részvételt sikerült növelnünk, mely többek között az új tagfelvételeinknek, a megszervezett színvonalas előadásoknak, programoknak is köszönhető volt. A „Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa” rendezvényeinek hatására több hazai és külföldi Rotary klubot fogadhattunk városunkban. Figyelemmel kísértük klubtagjaink sikereit, büszkék vagyunk Dóczi Tamásra, aki Szent-Györgyi Albert-díj után Baranya megyei Prima-díjban részesült, Kalmár Nagy Károlyra, aki Az Év Orvosa lett, továbbá Rotary kitüntetettjeinkre: Bányai Györgyre, Heinemann Istvánra, Botz Lajosra, Kalmár Nagy Károlyra és Lengyel Tamásra.
A régió általunk alapított klubjaival, Pécs testvérvárosainak Rotary klubjaival a már kialakult jó kapcsolatokat fenntartottuk, Székelyudvarhelyen új ismeretségeket kötöttünk. Folytattuk városunk civil szervezeteivel való együttműködést, kiemelten a Lions Clubbal és a Pécs-Baranyai Orvos Clubbal. A külföldi cserediák-program mind „Rövid utas”, mind „Hosszú utas” elemében aktívan részt vettünk, utóbbi keretében immár 5-5 diák ki- és beutaztatását tudtuk biztosítani 1-1 évre. PR-tevékenységünk fokozására nagy hangsúlyt fektettünk, ennek eredményeként humanitárius cselekedeteink helyi média általi megismertetése minden korábbit felülmúlt.
 
BEBESI GYÖRGY
2011/12
 
Ismét elrepült egy év az életünkből, hiszen mintha csak most lett volna, amikor itt állok némileg megrendülten, megilletődötten, és átveszem Pécs legrangosabb, legpatinásabb civil szervezetének soros elnöki posztját. Hogy egy világszervezet egy clubjának mekkora feladat az elnökének lenni, azt csak igazából azok tudják felmérni, akik ezt már csinálták. Az elmúlt év jubileumi év volt, a Club újjáalapításának 20. évfordulója, így a szokottnál is több esemény, rendezvény, volt az életünkben, s számos más kihívásnak is meg kellett felelnünk, ahogy Borsós Pista fogalmazott, ez egy nagyon sűrű év volt. Az év eseményeinek áttekintésekor a Sólyom Bódog megválasztott kormányzó által kidolgozott metodológiát használom, amely alapján már az előző elnökség is dolgozott, így nem kronologikusan, hanem tematikusan súlypontozva kísérelem meg áttekinteni az elmúlt év történéseit. Elnézést kérek, ha minden projektről nem beszélek részletesen, vagy egy - egy esemény, rendezvény kapcsán esetleg valakit kihagynék, nem említenék.
 
Bebesi György teljes elnöki beszámolója a 2011/2012-es évről a csatolt dokumentumban olvasható.

KÉKES FERENC
2012/13

Klubelnöki tevékenységében kevéssé tapasztalt, de egyéb elnöki munkákban érettnek mondható elnök kezdte meg a munkáját. Sikerre volt ítélve, mert olyan nagyszerű és a Rotary szervezésében már nagy tapasztalatot szerzett  tagok segítették munkáját, mint Hubay Gábor alelnök és Oszvald Pál titkár, s az ifjúsági ügyek is nagy tapasztalattal rendelkező szervezők, Gonda Ágnes  és V. Harcos Kornélia munkája által voltak ebben az évben is magas színvonalúak.

Az előző  mozgalmas és jelentős év után azt a célt tűzte ki a klub, hogy sok figyelmet fordít a tagok közötti együttműködés, a barátság erősítésére, kiszélesíti kapcsolatrendszerét a hasonló tevékenységet végző egyesületekkel, tartalmas ismeretterjesztő és családi programokat szervez, növeli a klub elismertségét, elmélyíti együttműködését a térség rotarystáival, erősíti nemzetközi kapcsolatait.
 
Kékes Ferenc teljes elnöki beszámolója a 2012/2013-as évről a csatolt dokumentumban olvasható.
 
EÖRDÖGH ZSOLT
2013/14 
 
A kezdeti nyári időszakot kötetlen klubülések jellemezték. Kiemelni az LDSZ Kft. székhelyén tartott kihelyezett klubülést kell, ahol Szabó László titkár látta vendégül klubunkat. Itt köszönthettük Heinemann István örökös tiszteletbeli elnökünket születésnapja alkalmából.

Dr. Sólyom Bódog a D1911 kormányzója klubülésünket az elsők között látogatta meg, ahol ünnepélyes légkörben fogadtuk.

Jelentős létszámmal vettünk részt régiós társklubunk, RC Baja Halszabadító rendezvényén.

Klubunkban bemutatkozott a Matild Média Stúdió amelynek ifjú alkotói készítették disztriktünk több bemutatkozó anyagát.

Márton György pályázatíró tartott előadást a 2014-2020 időszak pályázati lehetőségeiről, az EU-s pénzek felhasználásának céljairól. Egy rövid időszakot követően Márton György felvételt nyert klubunkba.

Eördögh Zsolt teljes elnöki beszámolója a 2013/2014-as évről a csatolt dokumentumban olvasható.
 
 
Himer László 2014/2015
 
Szabó László 2015/2016
 

Az elnöki évem mottója: Tégy jót, miközben jól érzed magad
Ennek szellemében szerveztük meg :

 

 

-      szeptemberben a Baranyai Mulatságot a Zánkai Rotary Konvención, melyen a jótékonysági cél a Pécsi Rotary Advent volt, és 13 fő vett részt Clubunkból

 

 

-      novemberben a Szüreti Bált, melyre 105 vendég érkezett. Célom volt a Rotary cserediák program népszerűsítése, mely sikerült, hiszen 6 iskola képviseletében 12 fő hallgatta meg a cserediákjaink beszámolóját

 

 

-      januárban az Újévi koncertet, mely ismét teltházas volt, magas szintű művészi élményt nyújtva

 

 

-      februárban a bálunkat a Palatinusban 130 fő részvételével

 

 

-      júniusban a vadász vacsoráját Csonka Imre barátunk jóvoltából

 

 

-      júniusban a sárkányhajó versenyt 6 club részvételével

 

 

Folytattuk tradícióinkat, hiszen volt kirándulás szeptemberben Erdélybe, halottak napján a temetőben meglátogattuk volt clubtársaink sírjait, Varsányi Ferivel bensőséges adventi megemlékezést tartottunk a Palatinusban a tagok és párjaik részvételével, ahol Mátyás Tibort megválasztottuk leendő elnökünknek, megszerveztük az Újévi koncertet, a Bált, a Sárkányhajó versenyt, a vadász vacsoráját.

 

 

Clubunk legsikeresebb projectje a Pécsi Rotary Advent – köszönet érte Himer László barátunknak. 29 fiatalt ajándékoztunk meg. Személyesen tisztelt meg bennünket Csóka Imre Kormányzó Úr baráti hangvételű kormányzói látogatással egybekötve.
 
 
Heinemann István 2016/2017
 

Ez a Rotary év majdnem 2 évet tett ki, hiszen 2015. július 7-én tartottuk az első szervezőbizottsági ülést, amellyel előkészítettük a 25 éves jubileumunkat.   Köszönetet kell mondanom nektek, Lengyel Tamás szavaival élve, azért az elképesztő támogatásért, amit adtatok a szervezésben, az önkormányzat pedig  anyagi segítségnyújtásban, amit  Bognár Lászlónak ismételten köszönünk.

 

 

 

 

 

A jubileum szervezése az elnöki évem indulására teljes mértékben összeállt, kiadványtól a meghívóig  minden apró részlettel, amit most  nem kívánok felsorolni.  A 25. éves jubileum nagyon jól sikerült: 8 ország 28 klubja vett részt a rendezvényeken, átlagosan 140 fős létszámmal. Több eseményből állt össze, csúcsa a Carmina Burana jótékonysági hangverseny Boros Misi és Mohai Zsófi fellépésével, 810 néző előtt, a hangversenyt adó Pannon Filharmonikusok 3.200.000,- forintot utalt át jótékonysági célra, melyet a tehetséges, rászoruló gyermekek támogatására fordítunk.

 

 

November 5.-én az ünnepi közgyűlésen írtuk alá az együttműködési szerződést a Rotary Club Osijekkel. A háromnapos eseményt diszvacsorával és bállal a zártuk, ahol a borverseny győzteseit is kihirdettük. itt kóstolhatjátok a titkár és az elnök ajándékaként.  

 

 

A Rotary év eseményeinek szervezésében az előző évek projektjeit vittük tovább, melyekről statisztikai összesítőt készítettünk, röviden ismertetem:

 

 

·         Rendes klubülések száma 49 volt.

 

 

·         A klubülésen résztvevő tagjaink száma 705 fő volt ez 14,8 fő/alkalom, mely 45%-os átlagos jelenlétet jelez, ami egész jónak mondható az országos összehasonlításban.

 

 

·         A legnagyobb létszámú klubülés 2016. június 28-i elnöki láncátadó 25 fő, vendégekkel együtt 37 fő.

 

 

·         A legnagyobb létszámú előadás 22 fő saját klubtag, összesen 47 fő vendégekkel együtt a Szentágothai kutató központ látogatása.

 

 

·         2. legnagyobb látogatottságú előadás 2017. 03. 07. Jenei Zoltán egyetemi kancellár előadása, 24 fő vendégekkel együtt összesen 38 fővel.

 

 

·         Legkisebb létszámú klubülés 02. 14-én 4+2 fő, ez nagyon csúnya téli nap volt, sok influenzás beteggel valamint síelési programokkal.

 

 

·         A klubüléseken résztvevő vendégek száma 266 fő, a legnagyobb vendéglétszám 25 fő 2016. 07. 07-én 3 előadóval, Pintér Erika, Dóczi Tamás és Hernádi István.

 

 

 

Kapcsolódó állományok:
Nyomtatóbarát verzió