2020. január 23., csütörtök - Zelma, Rajmund
Heinemann István publikációja a Rotary újságba

……,hogy terjedjen a megértés és a jóakarat a világban. 

RC Pécs, PAUL HARRIS DÍJAT adott ELKAN GYÖRGYNEK az RC. Cluj Napoca-Kolozsvár volt elnökének a testvérvárosi Clubkapcsolatok ápolásáért

2009. november 8.-án hajnalban hatan két kocsival indultunk el Pécsről, hogy még aznap este találkozzunk RC. Cluj Napoca tagjaival, a Kolozsvár melletti Tordaszentlászlón egy magyar étteremben. A találkozás célját legjobban egyetlen szóval jellemezhetjük „összeesküvés” Pécs és Kolozsvár Rotary Clubjai között, egy barátunk munkájának elismerésére úgy, hogy váratlanságával a meglepetés erejével hasson, miközben mi tovább építhessük baráti kapcsolatainkat.

A történet 14 évvel ezelőtt kezdődött, erről beszélgettünk Farkas Lászlóval RC Pécs jelenlegi titkárával, aki kezdeményezte ennek a díjnak az adományozását.

F.L.: Erdélyi gyökereim vannak. 1995 nyarán Kolozsváron jártam, beköszöntem a Continental Szállóba ahol RC Cluj Napoca tagjai tartották összejövetelüket és egy jót beszélgettünk. A társalgás magyarul folyt, mivel én nem beszélek románul, de a Club tagjai között többen is beszélik a magyar nyelvet. Szerencsére volt egy magyar anyanyelvű is Elkan Gyuri személyében. Az első lépést Ők tették meg 1998-ban, amikor eljöttek RC Pécs 70. éves Charter ünnepségére..

H.I.: Igen emlékszem, négy testvérváros Clubjai voltak jelen. Kolozsváron kívül Eszék, Graz, Lahti, mégsem a 80 km-re levő Eszékkel maradt a kapcsolatunk élő, hanem az 500 km-re levő Kolozsvárral, mert ott is volt egy Clubtag aki örömmel vállalta ezt a munkát 11 éven keresztül.

F.L.: RC Pécs 1999-ben járt Erdélyben clubkiránduláson. Ekkor született az első írásos együttműködési megállapodás, a Kontaktclub kapcsolat.

H.I. Úgy emlékszem minden évre jutott valami komoly program, mi az amit mégis kiemelnél?

F.L.: 2007-ben RC Pécs egy nagyszerű kórház segítő programot bonyolított le Amerikába szakadt pécsi orvos dr. Csontos Irén kezdeményezésére, több amerikai, európai- köztük két magyar- Rotary Club, Disztrikt Alapítvány segítségével. Ezt a programot vittük tovább azonos résztvevőkkel, bevonva RC Cluj Napoca –t. 2008-ban ennek a projektnek az átadási ünnepségén vettünk részt a felsorolt Clubok képviselőivel együtt, aminek eredményeképpen a Kolozsvári Gyermek Kórház 120 000 dollár értékű műszerállományt kapott.

H.I.: Úgy tudom, ezért a 14 éven keresztül végzett munkádért májusban Orosházán a Disztrikt Konferencián Paul Harris Díjat kaptál.

F.L.: Igen, de erről nem szeretnék beszélni, a 9.-i Díjátadási ünnepségen elmondott beszéded mindent elárul.

H.I.: Eddig jutottunk a beszélgetéssel, majd felidéztük az ünnepi eseményt, ami úgy kezdődött mint minden szokásos Rotary Meeting.

Eddig jutottunk a beszélgetéssel, majd felidéztük az ünnepi eseményt, ami úgy kezdődött mint minden szokásos Rotary Meeting.
RC Cluj Napoca jelenlegi elnöke Viktor Morar nyitó harangütés után üdvözli a Club tagjait majd név szerint a pécsi küldöttséget: Kalmár Nagy Károly elnököt, Borsos István alelnököt, Farkas László titkárt, vele együtt érkezett fiát, leányát és engem, Heinemann István alkormányzót. Ezt követően a Ioan Antofie a Romániai Disztrikt Governor Asistent tart rövid előadást, majd a Magyar Küldöttség kapja meg a szót. A Club ülés szinkron fordítását - mindkét nyelvre- másik barátunk Romeo Macaria végezte. Farkas László ismertette a 14 év történetét, majd a következőkkel vezettem fel a Díj átadását:

Tisztelt Elnök úr, kedves Gyuri, kedves Rotary-s Barátaink.

Ezt a kitüntetést a ROTARY INTERNATIONAL az alapító emlékére PAUL HARRIS FELLOW –nak nevezte el. Azok kapják, akik sokat tettek a Rotary-s eszmékért, a szolgálatért, a barátságért, hogy a világban terjedjen a megértés és jóakarat. Ezt tetted Te is kedves Barátunk.
 
Mielőtt ezt a kitüntetést átadnánk, engedjétek meg, hogy felidézzek egy kb. öt hónappal korábbi történetet. Májusban a Disztrict Konferencián Governor barátommal – javaslatomra – Farkas Lászlónak is adtunk át Paul Harris díjat. Indoklásunkban szerepelt, hogy a két testvérváros Kolozsvár és Pécs, a két Club RC Pécs és RC Cluj Napoca közötti kapcsolat ápolásáért a 14 éven keresztül végzett munkáért kapja a díjat.
 
László nagy meglepetéssel, örömmel vette át a kitüntetést, mi pedig úgy éreztük régi adósságunkat törlesztettük ezzel. Mégis, a legközelebbi clubülésünkön oda jött hozzám a következővel: „figyelj Alkormányzó úr, ezt a díjat én csak félig érdemeltem meg, ugyanis ezt a munkát Elkan György barátom nélkül nem végezhettem volna el. Nem lehetne ezt a díjat megosztani – kérdezte.” Természetesen nem, de egy ilyen díjban részesíthetjük, volt a válaszom. Így született gondolatot tett követte. A pécsi Club egyhangúan megszavazta a díj adományozást, majd ROTARY INTERNATIONAL elé terjesztettük. Szerencsénk volt, a Világelnök aláírásával meg is érkezett, mielőtt Te több hónapos családlátogatásra Görögországba távoznál.
 
A Paul Harris díjat a két város, két Club közötti barátság ápolásáért kapod, örömmel adjuk át és kérem az Istent, adjon hosszú életet, erőt-egészséget mindkettőtöknek, hogy ezt a feladatot továbbra is ilyen lelkesedéssel, munkabírással végezzétek.
 
A viszont válaszok, Elkan Gyuri Barátunk meghatottságtól, meglepetéstől átszőtt szavai után a Rotary-s feleségek által varázsolt ünnepi asztal mellett folytattuk a baráti beszélgetést. Milyen nagy örömöt és meglepetést szereztünk, elolvashatjuk Elkan Gyuri barátunk két nappal később küldött leveléből.
Subject: PAUL HARRIS
 
„Hát Kedves Barátom, Farkas László!
Még most sem ocsúdtam fel a hétfő esti tettetekből.
Ez a szervezés csimborasszója volt mindenki részéről
nem beszélve az erkölcsi és anyagi előzményekről amik bizonyára
meghatározták a tettet ami barátság nélkül lehetetlen lett volna.
Magyarul írva, ez több volt mint amit el tudtam hinni.
Tudom hogy ez a TE kezdeményezésed, de annyit voltunk a pályán
mint páros hogy lehet hogy én is így tettem volna ha tehettem volna.   
 
Most megint megkérlek valamire: hogy add át a vendég csapat minden tagjának, az én még mindig meghatódott baráti köszönetemet a tettért, a fáradságért és az igazi Rotary szellemért, amit úgy mi – Marikával együtt - mint klubtársaim akik tegnap és ma telefonáltak nekem rendkívül átéreztünk, többen példamutatónak tartják részünkre a jövőben. Elsősorban az alkormányzó úrnak aki kivette a részét a kivitelben , az elnök, az alelnök és természetesen a titkár uraknak és kedves családod tagjainak, tehát mindenkinek, akik itt voltak és nem utolsó sorban akik otthon maradtak.
 
Baráti szeretettel üdvözlök mindenkit, és Téged P.H. Fellow öleléssel Gyuri.”
 
Mi azzal a kellemes érzéssel utaztunk haza, hogy 1000 km-rel közelebb kerültünk a megértés, a jóakarat terjedésében a világban.


Heinemann István

Nyomtatóbarát verzió