Partnerklub megállapodás
2013. október 31., csütörtök
Együttműködik a Rotary Club Cluj-Napoca és a Rotary Club Pécs

A pécsi és a kolozsvári Rotary Clubokkal egy időben e két város egyetemei közül az orvosi és a művészeti fakultások is együttműködési megállapodást kötöttek egymással.
A kolozsvári és a pécsi  Rotary Clubok az eltelt másfél évtizedben számos közös rendezvényen vettek rész, több közös projektet valósítottak meg, valamint több közös nyilatkozatban rögzítették az együtt kitűzött konkrét célokat. Ugyan már három évvel ezelőtt felmerült az igény a kapcsolat hivatalos megerősítésére, azonban erre csak ez év októberében került sor, amikor is ünnepélyes keretek között írták alá Baranya székhelyén a disztrikt kormányzók jelenlétében a  partnerklub együttműködési megállapodást. Sólyom Bódog kormányzó köszöntőjében hangsúlyozta, tudomásul kell venni ma  már nem elegendő hetente összejönni, ennél többet jelent rotarystának lenni. Ez egy életforma, ugyanis csak akkor lesznek képesek a Rotary Clubok tagjai  a mások életében szerepet játszani, megváltoztatni.
 - Három hónapja vagyok a magyarországi rotarysták kormányzója – mondja Sólyom Bódog. – Előtte három évig régió alkormányzója voltam, ez idő alatt határoztuk meg feladatként, hogy nem csak a klubon belül, de klubok között, de még a határokon kívül is erősítjük a Rotary Clubok közötti kapcsolatot, valamint más szervezetekkel is együttműködéseket építünk ki. A pécsiek ebben élen járnak.
 
Mindehhez Balogh György korábbi kormányzó a következőket tette hozzá, szinte egy időben épült ki a Rotary Clubok hálózata Magyarországon és Romániában. A kapcsolatok egyre szélesedtek, ennek részeként elsőként Pécs és Kolozsvár művészeti egyetemei fűzték szorosabbra kapcsolatukat, s ennek folytatásaként ma már az orvosi egyetemek is együttműködnek.
 
Ioan Stoian a kolozsvári Rotary Club elnöke e gondolatokat folytatva arról beszélt, hogy Pécs és Kolozsvár között sok a közös vonás, mind a kettő királyi város volt, egyetemeket alapított, nemes versengés volt mindig a két város között. A megállapodás aláírása  reményt jelent a két város közötti közös híd létrehozására.
 
Eördög Zsolt, a pécsi Rotary Klub elnöke e kívánságot azzal egészítette ki, hogy az ünnepség résztvevőit meghívta egy tizenöt év múlva megrendezésre kerülő találkozóra, ahol tovább folyhat a párbeszéd arról, ki mennyi újat hozott létre ezen idő alatt.
 
A Művészeti Egyetemek kapcsolata már több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza.
 - Már az 1990-es évek végén az egyetemünk elsőként Pécs felé nyitott, amikor elkezdtük  a nemzetközi kapcsolatainkat kiépíteni – hangsúlyozta az együttműködési megállapodás aláírásakor Ioan Sbarciu, a kolozsvári Művészeti Egyetem rektora. – Amikor 2000-ben megválasztottak rektorrá, akkor teljesedett ki ez a kapcsolat, amit számos közös kiállítás, alkotó tábor közös projekt fémjelez. Most a 2001-ben megkötött együttműködési megállapodás megerősítésére kerül sor, amely további lehetőségeket teremt a közös rendezvények szervezésére, a diákcserére.
 
Lakner Tamás a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának rektora, mindezt azzal egészítette ki, hogy minden tudásával azon lesz, hogy továbbvigye elődei örökségét, miután ő maga három hónappal ezelőtt vette át tőlük a staféta botot.
 - Meglehetősen szokatlan az egyetemek közötti együttműködés ezen a módon történő elindítása, ugyanis egy civil szervezet közreműködésével valósult meg
 – mondja Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának dékánja. –  A karnak eddig elsősorban a marosvásárhelyi egyetemmel voltak közös projektjei, a jövőben e mellett a kolozsvárira is nagyobb hangsúlyt helyezünk. Konkrét szakmai kapcsolatokat építünk ki az ottani egyetemmel, bevonjuk őket a kutatási programjainkba, meghívjuk őket az általunk szervezett konferenciákra. E mellett természetesen nagy hangsúlyt helyezünk a diákcsere programra is. Már eddig is több mint háromszáz hallgató érkezett Erdélyből, Romániából Pécsre, s innen több mint hetven professzor tanított a kinti magyar és román egyetemeken, elsősorban Marosvásárhelyen.
 
Mindemellett a pécsiek arra is vállalkoztak, hogy átadják az Európai Kulturális Főváros kapcsán szerzett tapasztalataikat, ugyanis Kolozsvár  2020-ban szeretné elnyerni ezt a címet.
 - Pécs és Kolozsvár testvérvárosok – mondja Komor István, a Zsolnay Örökségkezelő Kft. üzemeltetési igazgatója. – Már ez is kötelez bennünket arra, hogy a lehetőségünkhöz mérten segítséget nyújtsunk egy sikeres pályázat elkészítéséhez. Néhány hónappal ezelőtt Kolozsváron magam is részt vettem egy az Európa Kulturális Főváros cím elnyeréséhez készülő pályázati anyag összeállításáról szóló konferencián, ahol arra hívtam fel a megjelentek figyelmét, hogy olyan programot állítsanak össze, amelyik egyedi, középpontba helyezi a város társadalmi, kulturális sokszínűségét, s az sem baj, ha a kulturális ipar fejlődését is elősegíti. Kolozsváron már összeállt a pályázatíró csapat, amelyet öt, hat 30 év körüli fiatal alkot. Arra is felhívtam a figyelmüket, hogy számoljanak azzal is, hogy míg a pályázat elkészítése idején általában egységes a közösség, azonban, a cím elnyerését követően nagyon sok konfliktus helyzettel kell majd szembenézniük, amelyek kezelése nem kis feladatot ró majd azokra, akiknek a programokat meg kell majd valósítaniuk.
 
A partnerklub megállapodás aláírási ceremóniájának részeként a résztvevők megtekintették az eltelt másfél évtizedről készült kisfilmet, valamint meghallgatták a kolozsvári és pécsi rotaractok beszámolóit, a megalakulások óta eltelt időszak eseményeiről. A  két város klubjaihoz kapcsolódó ifjúsági, Rotaract klubok is mind szorosabbra fűzik a kapcsolataikat, a partner klub együttműködés lehetőséget teremt e korosztály  tapasztalatcseréjének elősegítéséhez is.
 
 
Szerző: Szalai Nelly
Képgaléria


» ABLAK BEZÁRÁSA «