2020. január 23., csütörtök - Zelma, Rajmund
Testvérvárosaink
Pécs és barátai

Testvérvárosok könyve

- Vajon mi a testvérvárosi kapcsolatok történetileg kialakult valósága? - erre a roppant izgalmas kérdésre keresi a választ a Pécsi Rotary Club kezdeményezésére megszülető fényképeskönyv. A tervezett dokumentáció ezt a valóságot mutatja majd meg egy eligazító, minden határon és korláton átívelő, szépnek tervezett könyv nyelvén.

Fellbach, Terracina, Kytahia, Graz, Tucson, Seattle, Kolozsvár/Cluj, Krakkó/Kraków, Lyon, Lahti, Eszék/Osijek és Pécs. Testvérvárosok, amelyek szinte előttünk leplezik le hasonló, vagy éppen nagyon is eltérő arcaikat. A különbözőségek lenyomatai mellett a - Rotaryn keresztül - búvópatakként fölbukkanó, közös emberi, polgári értékeket is szeretné fölmutatni ez a munka: a múlt tiszteletét, az érték védelmét, a jószándék és a barátság szellemét.

A könyv szerkezete:

1. A városok térbeli, földrajzi differenciáltsága. Élő épületeik, templomaik, temetőik, lokálpatriotizmusuk. A legújabb kor környezete. Lakások, házak, magányos városkörnyékek, farmok, tanyák, gyártelepek, nemzedékek életformáinak régi és új keretei, piacai, iskolái, színházai, mozijai, szórakozóhelyei. Architektúra, de nemcsak a jól ismert műemlékek. A kevésbé ismertek is, vagyis a köznapok építészete és ahogyan élnek az épületekkel, épületekben. A modern építészet és a régi. Házak és enteriőrjeik. Az emlékezetes házak, melyek irodalmi vagy más emlékhelyek. Az építtetők és építők. A városépítészek tervei régen és ma, az urbanizáció eredményei, látványai, ellentmondásai.

2. Mi lett a fa, acél, marhacsordák népeivel, a hajózás, a halászat, az etnikai sokszínűségében megragadható iparos, kereskedő, szén és uránbányász népességgel? Miből mivé alakult, ha átalakult? Mi képezte a városokat fenntartó erőt a múltban? Mit tesznek a múlt és jelen emberei? Termeltek. Mit és hol? Fát vágtak, birkát legeltettek, szőttek és fontak, gyógyítottak és ítélkeztek. Szőlőt termeltek. Gyümölcsöt. Bort csináltak. Konyakot, pálinkát, vodkát, grappát főztek. Pincét ástak és hordót gyártottak. Hajót építettek és hálót szőttek. Hótaposót készítettek. Milyenek az "őslakók"? Milyenek az új lakók? A könyv megmutatja a mindenütt létező, házzal, bútorral, kerttel, vasárnapi misével stb. együtt élő "helyi lakót".

3. A különböző testvérvárosok ételei. Az etnikai rétegezettség. A munkamegosztás képei. Generációk egymás mellett különböző helyzetekben.

4. Társadalmi szokások. Ünnepek. A szórakozás formái. A városi politika formái és alakjai. Régi és mai reprezentáció. Kultuszok, felekezetek.
 
Meglátják, ha majd e könyv segítségével gondolatban végigszáguldunk a kontinenseken, és átúszunk egy-két óceánt, úgy érezhetjük magunkat, mint aki megmerítette a tenyerét a tengerben. Az ujjai közül ugyan kipereg a víz, de a markában ott marad egy csipetnyi finom fűszer. Egy kevéske, felejthetetlen ízű só.

(Aknai Tamás)
Nyomtatóbarát verzió