Pécsi Rotary ösztöndíj pályázat

A Pécsi Rotary Club már hosszú évek óta kiemelt feladatának tartja a Pécsett tanuló tehetséges fiatalok felkutatását és azok támogatását, előmenetelük segítését. Úgy gondoljuk, hogy a tehetségeket helyzetbe kell hozni, meg kell adni nekik minden esélyt ahhoz, hogy az életben sikeresek lehessenek. Ez fontos az egyén, a család számára, egyúttal hozzájárul Pécs és térsége fejlődéséhez, a minőségi, magas hozzáadott értékű gazdasági és társadalmi tevékenységek erősítéséhez, hosszú távon pedig ahhoz, hogy városunk és térségünk minél sikeresebb lehessen európai és világ szinten egyaránt.

A Pécsi Rotary Ösztöndíj pályázat kiemelt célja a tehetséges pécsi fiatalok támogatása annak érdekében, hogy kiemelkedő művészeti vagy tudományos vagy sport tevékenységüket kibontakoztathassák, elmélyíthessék, ezáltal a kiválósági területükön a jövőben sikeresek lehessenek.

A Pécsi Rotary Ösztöndíj pályázat anyagi hátterét a Pécsi Rotary Ösztöndíj Alap képezi. Az Ösztöndíj Alap anyagi forrása elnyert pályázatokból és a térségben működő vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek adományaiból adódik össze. Az Ösztöndíj Alapot a Pécsi Rotary Club Alapítvány közhasznú szervezet kezeli, így egy adományozó vállalkozás a befizetett adomány összeggel az adóalapját csökkenti, az 100%-ban ráfordításként számolható el. A Pécsi Rotary Club és Alapítványa a kapott támogatás teljes összegét a fentiekben bemutatott humanitárius célokra fordítja, szervezetét a tagok tagdíjából és önkéntes munkájával tartja fent.

A beérkezett ösztöndíj pályázatokat a Pécsi Rotary Club Ösztöndíj Bizottsága bírálja el. Az Ösztöndíj Bizottság szükség esetén külső szakértőket is bevon a pályázatok bírálatába, annak érdekében, hogy az ösztöndíj támogatást a valóban arra leginkább méltó diákok kaphassák meg. A Pécsi Rotary Ösztöndíj pályázatokról és az odaítélt ösztöndíj összegek mértékéről az Ösztöndíj Bizottság előterjesztése alapján a Pécsi Rotary Club Alapítvány hoz döntést.

A Pécsi Rotary Ösztöndíj pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000 Ft, maximum 150.000 Ft. A támogatási összeghez önerőt nem szükséges biztosítani.
A pécsi Rotary Club Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a pályázó számára az általa igényelt összeghez képest alacsonyabb támogatási összegről hozzon döntést.

A 2020. tavaszi pályázati kör keretében a pályázatok benyújtására 2020. május 15-ig volt lehetőség.

A Rotary Club Pécs szándékai szerint a pályázatot a közeljövőben újra meghirdetjük.

Amennyiben bárki támogatni kívánja kezdeményezésünket, kérjük jelezze a Pécsi Rotary Club elnöke vagy bármely tagja felé, illetve vegye fel a kapcsolatot a Clubbal az alábbi e-mail címen: osztondij@rotarypecs.hu