Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat

A Pécsi Rotary Club már hosszú évek óta kiemelt feladatának tartja a Pécsett tanuló tehetséges fiatalok felkutatását és azok támogatását, előmenetelük segítését. Úgy gondoljuk, hogy a tehetségeket helyzetbe kell hozni, meg kell adni nekik minden esélyt ahhoz, hogy az életben sikeresek lehessenek. Ez fontos az egyén, a család számára, egyúttal hozzájárul Pécs és térsége fejlődéséhez, a minőségi, magas hozzáadott értékű gazdasági és társadalmi tevékenységek erősítéséhez, hosszú távon pedig ahhoz, hogy városunk és térségünk minél sikeresebb lehessen európai és világ szinten egyaránt.

A Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat kiemelt célja a tehetséges pécsi fiatalok támogatása annak érdekében, hogy kiemelkedő művészeti vagy tudományos vagy sport tevékenységüket kibontakoztathassák, elmélyíthessék, ezáltal a kiválósági területükön a jövőben sikeresek lehessenek.

A Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat anyagi hátterét a Pécsi Rotary Ösztöndíj Alap képezi. Az Ösztöndíj Alap anyagi forrása elnyert pályázatokból és a térségben működő vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek adományaiból adódik össze. Az Ösztöndíj Alapot a Pécsi Rotary Club Alapítvány közhasznú szervezet kezeli, így egy adományozó vállalkozás a befizetett adomány összeggel az adóalapját csökkenti, az 100%-ban ráfordításként számolható el. A Pécsi Rotary Club és Alapítványa a kapott támogatás teljes összegét a fentiekben bemutatott humanitárius célokra fordítja, szervezetét a tagok tagdíjából és önkéntes munkájával tartja fent.

A beérkezett ösztöndíj pályázatokat a Pécsi Rotary Club Ösztöndíj Bizottsága bírálja el. Az Ösztöndíj Bizottság szükség esetén külső szakértőket is bevon a pályázatok bírálatába, annak érdekében, hogy az ösztöndíj támogatást a valóban arra leginkább méltó diákok kaphassák meg. A Pécsi Rotary Ösztöndíj pályázatokról és az odaítélt ösztöndíj összegek mértékéről az Ösztöndíj Bizottság előterjesztése alapján a Pécsi Rotary Club Alapítvány hoz döntést.

A Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000 Ft, maximum 150.000 Ft. A támogatási összeghez önerőt nem szükséges biztosítani.
A pécsi Rotary Club Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a pályázó számára az általa igényelt összeghez képest alacsonyabb támogatási összegről hozzon döntést.

A Pécs Rotary Club által 2020 tavaszán meghirdetett pályázati felhívásra minden elképzelést felülmúlóan 50 db pályázat érkezett, s bátran elmondható, hogy alapos, szépen megfogalmazott pályázatok érkeztek. A Pécsi Rotary Club a rendelkezésére álló források és a bíráló bizottsági tagok által adott pontértékek átlagának figyelembevételével 16 fő pécsi középiskolás diák pályázatát tudta támogatásban részesíteni, összesen 1.322.500 Ft értékben.

A támogatottak között vannak a zeneművészetben kiemelkedő eredményekkel rendelkező ifjú művészek (klarinét, fuvola, kórusének), vers- és prózamondásban jeleskedő diákok, matematikai és műszaki területen komoly eredményeket felmutató fiatalok, de a díjazottak között találunk egészen különleges területeken kiváló eredményeket elért tizenéveseket is (bűvészet, filmezés).

A Pécsi Rotary Club 2021-ben újra meghirdeti a Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázatot, 1,5 millió Ft tervezett támogatási kerettel.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. augusztus 15.

A 2021. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ANYAGAI ITT TÖLTHETŐK LE:

Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat_Felhívás_2021

Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat_Ajánlólevél minta_2021

A PÁLYÁZATI ADATLAP ITT ÉRHETŐ EL (Google űrlap):

Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat_PÁLYÁZATI ADATLAP_2021.

Amennyiben bárki támogatni kívánja kezdeményezésünket, kérjük jelezze a Pécsi Rotary Club elnöke vagy bármely tagja felé, illetve vegye fel a kapcsolatot a Clubbal az alábbi e-mail címen: osztondij@rotarypecs.hu